pexels-photo-355296
صفحه اصلی » کودک الکترونیک (E-Kids)

کودک الکترونیک (E-Kids)

آموزش کامپیوتر و ICT برای کودکان

دنیای امروز دنیای اطلاعات و ارتباطات نامیده می شود. امروزه باگسترش علوم الکترونیک و کامپیوتر و همچنین رسانه های همگانی از جمله رادیو، تلویزیون و خصوصا ظهور اینترنت و … ، کامپیوتر بخش مهم و جدایی ناپذیر زندگی ما شده است.

فناوری های جدید ارتباطات و اطلاعات، همه چیز را دستخوش تغییر و تحول کرده اند. از نحوه زندگی کردن گرفته تا روش های آموزش و یادگیری. بچه ها کامپیوتر را برای انجام تکالیف مدرسه، بازی، سرگرمی، ارتباط با دوستان و فامیل و … استفاده می کنند. از اینرو، آموزش اصولی کامپیوتر به یک کودک به اندازه آموزش خواندن و نوشتن اهمیت دارد. در واقع، آموزش کامپیوتر و مسائل مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات از چنان اهمیتی در دنیا امروزی برخوردار شده که در کشور های پیشرفته، کار با کامپیوتر از مقطع کودکستان به کودکان آموزش داده می شود.

در این میان، با توجه به همه گیر شدن استفاده از اینترنت و فضای مجازی، کودکان و نوجوانان در کنار برخورداری از مزیت های بیشمار موجود، در معرض خطرات ناشی از معایب استفاده از فضای مجازی قرار دارند و ناآشنا بودن آنان با این فضا و عدم درک درست نسبت به استفاده صحیح از آن بویژه در سنین پایین، خطرات ناشی از آن را دو چندان می کند. لذا، ارائه آموزش های لازم در این زمینه نیز ضروری است تا امنیت خاطری را برای والدین ایجاد کند و فرزندان بتوانندضمن استفاده درست از مزایای فضای مجازی از خطرات و معایب استفاده از این فضا مصون بمانند.

در همین راستا و به منظور غنی سازی اوقات و فراهم آوردن فرصت مناسب برای رشد مهارت های کامپیوتری دانش آموزان، کلاس های آموزش کامپیوتر و فناوری اطلاعات و ارتباطات در قالب فوق برنامه و با اهداف پرورشی مشخص و بمنظور کسب مهارت های پرکاربرد با استفاده از منابع آموزشی استاندارد بصورت منظم و مستمر در طول سالتحصیلی برگزار می شود.