pexels-photo-355296
صفحه اصلی » واحد تالیف و نشر کتب و جزوات آموزشی

واحد تالیف و نشر کتب و جزوات آموزشی

دفتر تالیف و نشر کتب و جزوات آموزشی کارا در نظر دارد با تهیه و تدوین کتب و جزوات آموزشی و کمک آموزشی “کودک کارا” زمینه را برای رشد و پرورش استعداد و خلاقیت کودکان و نوجوانان ایران زمین فراهم آورد.