pexels-photo-355296
صفحه اصلی » منشور اخلاقی مؤسسه

منشور اخلاقی مؤسسه

 با نام و یاد پروردگار جهانیان، ما مدیران، معلمان، مربیان و کارکنان موسسه کارا عهد می بندیم که: 

۱- خداوند را همواره ناظر بر پندار، گفتار و کردار خویش دانسته و خدمت به دانش آموزان، اولیاء و همکاران را به عنوان یک هدف مقدس و متعالی سرلوحه کارهایمان قرار دهیم.

  ۲- با حضور بموقع در محل کار و رعایت نظم، آراستگی، ادب و …، الگوی مناسب و شایسته ای از یک انسان متعهد، مسئولیت پذیر و وظیفه شناس را به نمایش بگذاریم.

  ۳- تمام توان و تلاش خود را در انجام صحیح وظایف و مسئولیت های شغلی به کار گیریم و همواره عدالت، صداقت، امانتداری و رازداری را سرلوحه گفتار و کردارمان قرار دهیم.

  ۴- در هر شرایطی، با متانت، خوشرویی، تواضع و فروتنی رفتار نموده و با تقویت روحیه همدلی و مشارکت، همواره سلامتی، شادابی و پویایی را در محیط کار ترویج نماییم.

  ۵- با رعایت اصل صرفه جویی و پرهیز از هرگونه اسراف و تجمل گرایی، در استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود تلاش نماییم.

  ۶- نظرات، پیشنهادات و انتقادات را ارج نهاده و از آن ها برای رشد و ارتقای سطح کیفیت و اثربخشی خدمات و برنامه های خود استفاده نماییم.

تا بتوایم با بهره گیری از تمام دانش، مهارت، تجربه و توان خود زمینه را برای توسعه و پیشرفت تعلیم و تربیت دانش آموزان فراهم آوریم.

 

…  و بی شک اینگونه ما به اهداف خود رسیده ایم.