pexels-photo-355296
صفحه اصلی » هیأت مدیره مؤسسه

هیأت مدیره مؤسسه

دکتر میترا بایرم زاده
نام: میترا
نام خانوادگی: بایرام زاده
سمت: مدیرعامل
ایمیل: bairamzademitra@yahoo.com
دکتر داوود مهدیان
نام: داود
نام خانوادگی: مهدیان
سمت: رئیس هیات مدیره
آدرس ایمیل: d_mahdian@hotmail.com