pexels-photo-355296
صفحه اصلی » زبان و ارتباطات

زبان و ارتباطات

آموزش انگلیسی عمومی ویژه کودکان

امروزه تسلط بر زبان انگلیسی یکی از نیازهای مهم در جوامع پیشرفته محسوب می شود.
از آنجایی که دنیا رو به پیشرفت است، دیگر نمیتوان گفت که یادگیری زبان انگلیسی برای کودکان زود است. تحقیقات جدید بیانگر این مسأله است که بهترین زمان برای شروع یادگیری زبان، از سنین بسیار پایین است. پیش تر تصور می شد آموزش زبان دوم در این سنین، سبب بروز اختلالات و مشکلات زبان شناسی در کودک خواهند شد اما پژوهشگران معتقدند بهتر است آموزش زبان دوم از همان دوران کودکی شروع شود.

طبق تحقیقات بعمل آمده، کودکانی که زبان دوم می آموزند، خلاق ترند و مهارت بیشتری در حل مسائل دارند. این کودکان توانایی برقراری ارتباط با انسان های بیشتری را دارند، با فرهنگ های بیشتری آشنا می شوند و بیشتر یاد می گیرند و همچنین به شناخت عمیق تری از تجربیات بشری می رسند و در آینده شانس شغلی بیشتری خواهند داشت.

در همین راستا  و به منظور غنی سازی اوقات و فراهم آوردن فرصت مناسب برای رشد مهارت های زبانی و ارتباطی دانش آموزان، با استفاده از منابع آموزشی استاندارد، کلاس های آموزش زبان و ارتباطات با اهداف پرورشی مشخص و بمنظور کسب مهارت های پرکاربرد بصورت منظم و مستمر در طول سالتحصیلی برگزار می شود.